CZ | EN
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgaleriepřihlášení

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

poštolka
Mikromorfologický výbrus recentním vývržkem poštolky obecné. Výbrus byl vytvořen jako srovnávací materiál a zachycuje úlomky kostí, zubů a chlupů strávené oběti


obilní jáma
Mikromorfologický výbrus z výplně střeedověké obyilní jámy, Padovec, Brno. Výbrus zachycuje vrstvy slámy tvořící původní vystýlku obilní jámy. Při používánní byly zoxidovány a prosyceny rozkládající se organickou hmotou, při destrukci potom deponovány na dno jámy.


karlovarský koberec
Keříčky novotvořeného vřídlovce vznikající v jezírcích na výtoku odpadní vody z Karlovarského Zřídla ve kterých se odrážejí kolonádní domy. Karlovarská kolonáda, Karlovy Vary.

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

pohřebiště
Pohřebiště raftů. Rafty jsou karbonátové destičky vznikající jako škraloup na vodní hladině. Po inkrustaci ztěžknou a spadnou na dno


zrcadlo 2
Keříčkovité formy vřídlovce hrají všemi barvami, v odlesku vodní hladiny jezírka se zrcadlí okna protějšího domu


zrcadlo
Různobarevné keříčky vřídlovce, v jezírku se zrcadlí okna protějšího domu, v levé spodní části se na slunci hřeje vosička

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

fumaroly
Fumaroly vypadají jako malé sopky a výhružně pouštějí síru a páru. Island, 2017


ledové pobřeží
Kusy utávajícího ledovce jsou přílivem přinášeny zpět na pobřeží. Island, 2017.


bochánky
Bochánky jsou vlastně mrazové tufury plné zemního ledu. Část této plochy je překryta lávou, která sem dotekla při výbuchu sopky Katla v roce 1975.

Ročník 2018
Kategorie Věda fotogenická

kdo z koho
Sopečná krajina, kterou pomalu ale jistě požírá okolní vegetace. Ruta de los Volcanes, La Palma, Kanárské ostrovy.


ohrádky
Vodní hospodářství v měsíční krajině Lanzarote. Ohrazením zachycujícím ranní rosu lze víceméně bezúdržbově pěstovat fíkovníky v krajině s minimálními srážkami. Lanzarote, Kanárské ostrovy.


Černá sjezdovka.
Na první pohled vypadá jak černá sjezdovka. Jedná se však o pozůstatky sopečné erupce staré cca 300 let. La Palma, Kanárské ostrovy.

Ročník 2019
Kategorie Věda fotogenická

Rozpukaná země
Ukok je země kruhových jezer a rozpukané země. Tato morfologie vznikla díky intenzivním mrazovým pochodům, které zde neustále panují.


ledová palsa
Palsa vzniká v blízkosti řek mrazovými pochody. Masy ledu poměrně rychle vyzvednou rašelinný pokryv a vznikne tak třeba dva metry vysoký kopec o poloměru až několik metrů.


kontrasty
Spoustu geologů bere hory nejen jako svou práci ale i jako své hobby. Mne vždy fascinovaly na horách kromě prostoru také kontrasty barev, světla a stínu.

Kategorie Vědci a jejich hobby

Palynologický záznam
Kolega Petr Pokorný, palynolog, má v náručí hrnec s argalem. Je to palivo, které se běžně užívá v oblastech kde je nedostatek dřeva. Jedná se v podstatě o rozsekané kravince. Zároveň je to však sedimentární záznam plný pylů, což je to po čem palynolog nejvíce touží. Vědecká výprava na plató Ukok, JV Altaj.


hlavou v zemi
Práce jako hobby, to je často práce geologa. Kolega Aleš právě zkoumá vnitřní strukturu kryogenního jevu zvaného palsa.


Když se z "koníčka" stane koníček
Koníčkem vědce je často jeho práce. A když je v horách hodně sněhu a nedá se projet autem, potom se z koníčka vědeckého stává koníček reálně (plató Ukok, rusko-čínsko-mongolská hranice)

Ročník 2021
Kategorie Věda fotogenická

Země v pohybu
Toto je palsa. Vzniká v blízkosti řek mrazovými pochody. Masy ledu poměrně rychle vyzvednou rašelinný pokryv a vznikne tak třeba dva metry vysoký kopec o poloměru až několik metrů. Země se hýbe pod nohama a se zemětřesením to nemá nic společného.


Když se z "koníčka" stane koníček
Koníčkem vědce je často jeho práce. A když je v horách hodně sněhu a nedá se projet autem, potom se z koníčka vědeckého stává koníček reálně (plató Ukok, rusko-čínsko-mongolská hranice)


Hlavou v zemi
Práce jako hobby, to je často práce geologa. Kolega Aleš právě zkoumá vnitřní strukturu kryogenního jevu zvaného palsa.

Kategorie Múzy ve vědě

Hádej kdo je mojí můzou...
Dcerka Markétka která mne zatím stále ráda doprovází do terénu. Archeologický kontext - halštatská pec na vápno, Nový Podvorov, Jižní Morava

Kategorie Vědci a práce domácí

Cestou do práce
Vědecká práce geologa nezačíná většinou v laboratoři. Někdy je získávání dat poměrně náročné, hlavně když nasněží a horská sedla nepřejede automobil. Ukok, Altaj


Palynologický záznam
kolega Petr Pokorný, palynolog, má v náručí hrnec s argalem. Je to palivo, které se běžně užívá v oblastech kde je nedostatek dřeva. Jedná se v podstatě o rozsekané kravince. Zároveň je to však sedimentární záznam plný pylů, což je to po čem palynolog nejvíce touží. Vědecká výprava na plató Ukok, JV Altaj.

Ročník 2022
Kategorie Věda fotogenická

i tarpani měli zubní kámen
Spodní čelist tarpana (pozdně glaciálního koně) z jeskyně Hučivá diera v Belianských Tatrách.


Jen tě trochu opráším, nebude to bolet
Někdy je nutné vést archeologický výzkum "z lana" a "z boku". V tomto případě vybírá kolega Atilla Vatansever pohřeb ženy, který byl odkryt při erozi sídelního pahorku na Hedvábné stezce v Jižním Kyrgyzstánu.

Kategorie Vědci a dobrodružství

hlavně mne drž ať nespadnu...
Někdy je nutné přivázat se na lano aby mohl člověk očistit a studovat sedimentární profil. A někdy je nutné přivázat se na jiného člověka a věřit mu. Výzkum sídelních pahorků v jižním Kyrgyzstánu, jaro 2022