CZ | EN
2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie
RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. (1971)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Pracuje na Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení funkčních materiálů. Zabývá se fyzikou intermetalik (zejména systémem Fe-Al  akovy s tvarovou pamětí), přípravou kovových monokrystalů a mikroskopií. V současnosti je vedoucím laboratoře elektronové mikroskopie vybudované v rámci projektu FUNBIO.

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

Domény
Feroelektrické domény v NdMnO3 pořízené mikroskopem Zeiss Axio Imager v polarizovaném světle.


Zaostřeno na vědu
Pohled do komory elektronového mikroskopu Tescan FERA3 zachycující objektiv elektronového tubusu, iontového tubusu, nanomanipulátor, GIS, detektory elktronů, iontů a katodoluminiscence. Pořízeno fotoaparátem Pentax K-5 s objektivem Pentax 100 MACRO WR. Obraz byl následně proostřen - složen z více snímků pomocí software Helicon Focus 5.3.

Ročník 2015
Kategorie Věda fotogenická

Počítání lamel
Voda kondenzující na širokoúhlém objektivu zviditelňuje lamely irisovy clony ve světle silvestrovského ohňostroje.


V řetězech
Řetízek ze 14 karátového zlata na sobě nese stopy pájení příček oček řetězu i následky nošení.


PRIAS
Napěťově indukovaný martenzit ve slitině Co-Ni-Al zobrazený metodou PRIAS využívající detektor EBSD jako směrově citlivý detektor zpět odražených elektronů.

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

CuAlNi
Martenzitická transformace na leštěném povrchu slitiny s tvarovou pamětí Cu-Al-Ni, oblíbeného evergreenu komunity zabývající se využitím tvarových pamětí i popularizačních akcí.

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Diamantová pole v železných horách zoral jsem xenonovým rádlem
Přírodní diamanty v brousku opracované xenonovým fokusovaným svazkem elektronového mikroskopu Tescan FERA 3. Zatímco interakce silně kovalentně vázeného diamantu se svazkem xenonovým iontů vede ke vzniku teras, interakcí téhož svazku s kovovou matricí brousku vznikají záclonky. Obojí jsou obyčejně artefakty v připravovaných řezech.

Ročník 2018
Kategorie Věda fotogenická

Hrot, který narazil
Hrot pro řádkovací tunelový mikroskop po nárazu do vzorku je připraven v řádkovacím elektronovém mikroskopu k naostření zaostřeným iontovým svazkem.


Hliník se vrátil
Mapa orientací krystalové mříže hliníku pořízená metodou EBSD, letos devadesátiletou.