CZ | EN
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěževýsledkypravidlakontaktgalerie
Mgr. Michal Šulc PhD. (1987)
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

Komfort v hnízdě
Čerstvě vylíhlá mláďata rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a jedno vejce, které ještě na vylíhnutí čeká. Mláďata z tohoto hnízda měla to štěstí, že jejich rodiče ve svém hnízdě odhalili vejce kukačky obecné (Cuculus canorus) a vyhodili ho z hnízda pryč. Mláďata rákosníka se tedy mohla vylíhnout a mají šanci přežít do dospělosti.


Malý Calimero
Čerstvě vylíhlé mládě kukačky obecné (Cuculus canorus) v hnízdě hostitele rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). Malá kukačka během několika dní vytlačí všechna vejce hostitele z hnízda ven, aby v něm zůstala sama a adoptivní rodiče mohli pečovat pouze o ni.


Přežije jen jedna.
Hnízdo rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) dvojnásobně parazitované kukačkou obecnou (Cuculus canorus). Protože v hnízdě hostitele může přežít pouze jedno kukaččí mládě, vytlačila již malá kukačka všechna vejce rákosníka ven z hnízda a na řadě je i vejce zatím nevylíhlé kukačky. Na Mutěnických rybnících je vícenásobný hnízdní parazitismus častý a kukačky tu o hnízda tohoto hostitele intenzivně soupeří.

Ročník 2019
Kategorie Věda fotogenická

Nelítostný hladovec.
Pohled do hnízda rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), ve kterém se ovšem namísto malých rákosníků vylíhlo mládě kukačky obecné (Cuculus canorus). Mládě kukačky začíná okamžitě velice nápadně žadonit o potravu a rapidně roste. Již dva dny po vylíhnutí je dost silné na to, aby z hnízda vytlačilo ostatní vejce a zajistilo si tak péči adoptivních rodičů pouze pro sebe.


Osvětlení nového života uvnitř vejce.
Pórovitá skořápka ptačích vajec umožňuje světlu pronikat dovnitř. Díky tomu můžeme spatřit embryo vyvíjejícího se jedince, a stanovit tak poměrně přesně čas jeho vylíhnutí. Tato metoda se odborně nazývá „candling“, ačkoli dnes již používáme speciální držáky se žárovkou namísto držení vejce před plamenem svíčky.


Jako vejce vejci?
Ne! Některé ptačí samice, i když patřící ke stejnému druhu, snáší trochu jiná vejce. Nápadné je to například u kukačky obecné (Cuculus canorus). Na obrázku vidíme vejce tohoto hnízdního parazita snesená k hlavnímu českému hostiteli, rákosníku velkému (Acrocephalus arundinaceus). Je nápadné, že některá vejce (umístěná schválně blízko sebe) jsou si velice podobná a byla tedy pravděpodobně snesena stejnou samicí. Díky této vzhledové variabilitě vajec máme možnost jednotlivé samice kukaček identifikovat a klást si tak další zajímavé ekologické a evoluční otázky.

Ročník 2023
Kategorie Věda fotogenická

Identita skrytá v barvách.
Jedině díky barevným kroužkům jsme na studijních lokalitách na Třeboňsku schopni identifikovat jedince vlaštovky obecné (Hirundo rustica), především kdo s kým „randí“ a v jakém hnízdě „bydlí“.


Jedno vejce, dvě vejce…
Zbarvení vajec prozrazuje mnoho o životě ptáků. Míra skvrnitosti a intenzita zbarvení podkladové barvy mohou například vypovídat o kondici samic vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Protože vlaštovky snáší každý den jedno vejce, umožňuje nám jejich číslování určit pořadí snesení.


Na dlani
Při výzkumu hnízdního parazitismu na Mutěnických rybnících chytáme a kroužkujeme především kukačky obecné (Cuculus canorus) a jejich hostitele rákosníky (Acrocephalus spp.). Často nám ale v síti skončí i jiné ptačí druhy. Jedním z nich je ledňáček říční (Alcedo atthis), který se, položený na dlani, vyznačuje nebývale klidným chováním. Jedná se o přirozený stav paralýzy, kterému se odborně říká tonická imobilita (laicky také zvířecí psychóza), do níž se některé druhy zvířat dostávají, např. i kur domácí (Gallus gallus f. domestica). Funkce tohoto chování není vždy zcela jasná, nejčastějším vysvětlením je obrana proti predátorům, kteří jsou náhlou změnou chování kořisti natolik překvapeni, že na ni přestanou útočit.