CZ | EN
2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

odborný dohled
Chameleon jemenský, jeden z modelových organismů, které naše laboratoř studuje, odborně dohlíží na naši práci


Chlupy
Dvojí imunofluorescenční barvení myší kůže


Na cestě
Jeden malý příslušník druhu Chamaeleo calyptratus zkoumá okolí té zvláštní cesty, po které zrovna jde...

Kategorie Vědci ve fotografii

myš
Vědec a tři dny staré myší mládě


vědec a modelový organismus
Vědec se potřebuje důkladně seznámit s modelovým organismem

Ročník 2018
Kategorie Věda fotogenická

Mikroskopická krajina
Duhová krajina vytvořená na okraji zaschlého montážního média v histologickém preparátu.


Dělení podle pravítka
Dvě buňky linie MC3T3-E1...i když vlastně za chvíli budou už tři. Jen se rozdělit přesně podle pravítka.


Těšilo mě
Kontakt dvou buněk linie MC3T3-E1 zobrazený po fluorescenčním barvení přes všechny filtry mikroskopu.

Kategorie Vědecké selfie

Jak to vidí vzorek
Práce pod stereomikroskopem z pohledu zkoumaného vzorku


Odraz do buněčné reality
V CO2 inkubátoru se nejčastěji pěstují buněčné kultury. Občas se stane, že jim jejich klidné soužití naruší něčí odraz na zadní stěně.

Kategorie Československo objektivem vědců

Podzim
Podzimní krajina ve Slezsku.


sVÍTá
Světlo dopadající skrz vitrážová okna na podlahu svatovítské katedrály.


Doma je nám dobře
Prase divoké je hojným obyvatelem českých lesů. Od poloviny 20. století jeho populace na našem území roste. Zdá se, že se mu tu moc líbí.