CZ | EN
2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

odborný dohled
Chameleon jemenský, jeden z modelových organismů, které naše laboratoř studuje, odborně dohlíží na naši práci


Chlupy
Dvojí imunofluorescenční barvení myší kůže


Na cestě
Jeden malý příslušník druhu Chamaeleo calyptratus zkoumá okolí té zvláštní cesty, po které zrovna jde...

Kategorie Vědci ve fotografii

myš
Vědec a tři dny staré myší mládě


vědec a modelový organismus
Vědec se potřebuje důkladně seznámit s modelovým organismem