CZ | EN
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěžipravidlakontaktgalerie

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Skvrnka na polovodičovém vzorku
Epitaxní růst tenkých vrstev průhledných polovodičů na bázi nitridů vyžaduje důslednou čistotu, což se nám zde nepodařilo zcela dodržet: Z aparatury se na vzorek uvolnilo smítko organického materiálu, částečně se vypařilo a zbylé soli rekrystalizovaly do struktury připomínající ulice středověkého města. Jasné barvy pocházejí z optické interference podobně jako u benzinových skvrn. Optický reflexní mikroskop Carl Zeiss Neophot32, měřítko ca. 1 mm.