CZ | EN
2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Uragán v laboratoři
Struktura nadzuvkového proudu dusíky vycházejícího z řezací laserové trysky při tlaku 6 barů. Proud je zobrazen pomocí schlierové zobrazovací metody.

Kategorie Vědci ve fotografii

Heliový dech
Výdech helia snímaný schlierovou zobrazovací metodou v pauze mezi experimenty.