CZ | EN
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyo soutěžipravidlakontaktgaleriepřihlášení
Ing. Václav Krištůfek, CSc. (1954)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Václav Krištůfek (1954), pracuje v Biologickém centru AV ČR, v.v.i. v Č. Budějovicích, kde se věnuje jednak biologii, ekologii a taxonomii půdních aktinobakterií a dále výzkumu zdraví včely medonosné (Apis mellifera). Je dlouholetým včelařem a spoluzakladatelem Experimentální a vzdělávací včelnice na BC AV ČR kde pečuje o více jak 30 včelstev. Pravidelně popularizuje včelařské téma vedením včelařských kroužků, přednášek, článků, rozhlasových a televizních pořadů a výstavních expozic pro širokou veřejnost. Zbyněk Novotný (1980), žije v Hluboké nad Vltavou. Pracuje v oboru informační technologie a jeho druhou profesí je fotografování především svatební, portrétní a reportážní.

Ročník 2020
Kategorie Věda fotogenická

Meteoroj
Rojení je přirozené rozmnožování včel. Včelstvo se usadí kolem poledne většinou na větvi stromu či keře, utvoří chomáč, aby přečkalo noc a mohlo druhý den letět k novému domovu. K pořízení soutěžního snímku vedlo tolik úžasných náhod, až člověk žasne, to se stane opravdu jen jednou za život. Roj usazený na bazální části meteorologické stanici v areálu Biologického centra AV ČR evokuje start kosmické sondy do vesmíru s podporou energie včel.


S důvěrou
"Včelstvo je jako zázračná studánka, čím více z ní čerpáme, tím bohatší je její pramen" (Karl von Frisch, 1965).

Kategorie Živly v přírodě

Souznění
Živel lidský, živel včelí, živel informační v harmonii tvoření.

Kategorie Věda v karanténě

Loupežníci v akci
Včely potřebují své ať je karanténa nebo není. A pokusy se včelami založené v loňském roce si nenecháme přeci protéci mezi prsty. A tak jsme se vyzbrojili podle aktuálních doporučení a pokračovali ve výzkumné práci. Ty roušky byly tematické a fakt doma šité, včely roušky neměly :-). Foto: Štěpán Nečil (2001), student septimy gymnázia Česká v Českých Budějovicích. Jeho koníčkem je fotografování přírody a dění kolem. Přispívá fotografiemi do školního Almanachu.