CZ | EN
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěževýsledkypravidlakontaktgalerie
Ing. et Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (1980)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Působí ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR. Zabývá se zpracováním technických materiálů výkonovými lasery, zejména laserovým svařováním. Kromě toho pracuje s laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem, díky kterému byla pořízena i soutěžní fotografie Tyveku. Momentálně je na mateřské dovolené.

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

Spletenec vláken
Obrázek netkané textilie Tyvek pořízený laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem. Tato textilie se mimo jiné používá jako difuzér na vnitřní stěny sudových detektorů kosmických částic v největší pozemské observatoři Pierre Auger v Argentině.


Krotitelka světla
Difrakční mřížka pro generaci matice 8 x 8 bodů.


Mikrošachovnice
Jedno políčko této šachovnice má šířku 12 mikrometrů. Ve skutečnosti jde o část kalibrační měrky pro AFM mikroskopy. Obrázek byl pořízen pomocí laserového skenovacího konfokálního mikroskopu při zvětšení 14 400 krát.