CZ | EN
2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie
Tento rok můžete opět soutěžit ve třech kategoriích. Hlavní kategorie Věda fotogenická zůstává beze změn a opět z ní porota vybere reprezentativní sérii na oficiální kalendář Akademie věd ČR a výstavu. Vedlejší kategorie Živly v přírodě je zaměřená na volnou tvorbu zaměstnanců AV ČR zachycující dynamický pohyb živlů během trávení volného či pracovního času v přírodě. Druhá vedlejší kategorie je potom zaměřená na aktuální téma: Věda v karanténě.

15.06. 2020

Proč vznikla?
Abychom ukázali, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale také velmi fotogenická, že dokáže zaujmout nejen svými výsledky, ale i postupy, jak jich dosáhnout. Abychom poukázali na umělecký a estetický rozměr vědecké práce, vznikající jako vedlejší produkt bádání.

Kdo je iniciátorem?
Rada pro popularizaci AV ČR schválila myšlenku Fóra Věda žije! na realizaci fotosoutěže a Akademická rada AV ČR jej podpořila. Významnou ideou tohoto projektu je, aby se do fotosoutěže zapojili všichni pracovníci a pracovnice všech institucí AV ČR a své fotografie do ní zaslali. V současné době probíhá již sedmý ročník soutěže, jejíž výstup bude prezentován v kalendáři AV ČR na rok 2021, který zároveň slouží k prezentaci české vědy partnerům AV ČR. Vybrané snímky budou součástí výstavy, která proběhne na podzim roku 2020.

Kdo soutěž připravuje?
Na přípravách projektu se podílí Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Kancelář Akademie věd ČR a Fórum věda žije!

18.05. 2020