CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie
RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

Domény
Feroelektrické domény v NdMnO3 pořízené mikroskopem Zeiss Axio Imager v polarizovaném světle.


Zaostřeno na vědu
Pohled do komory elektronového mikroskopu Tescan FERA3 zachycující objektiv elektronového tubusu, iontového tubusu, nanomanipulátor, GIS, detektory elktronů, iontů a katodoluminiscence. Pořízeno fotoaparátem Pentax K-5 s objektivem Pentax 100 MACRO WR. Obraz byl následně proostřen - složen z více snímků pomocí software Helicon Focus 5.3.

Ročník 2015
Kategorie Věda fotogenická

Počítání lamel
Voda kondenzující na širokoúhlém objektivu zviditelňuje lamely irisovy clony ve světle silvestrovského ohňostroje.


V řetězech
Řetízek ze 14 karátového zlata na sobě nese stopy pájení příček oček řetězu i následky nošení.


PRIAS
Napěťově indukovaný martenzit ve slitině Co-Ni-Al zobrazený metodou PRIAS využívající detektor EBSD jako směrově citlivý detektor zpět odražených elektronů.

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

CuAlNi
Martenzitická transformace na leštěném povrchu slitiny s tvarovou pamětí Cu-Al-Ni, oblíbeného evergreenu komunity zabývající se využitím tvarových pamětí i popularizačních akcí.

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Diamantová pole v železných horách zoral jsem xenonovým rádlem
Přírodní diamanty v brousku opracované xenonovým fokusovaným svazkem elektronového mikroskopu Tescan FERA 3. Zatímco interakce silně kovalentně vázeného diamantu se svazkem xenonovým iontů vede ke vzniku teras, interakcí téhož svazku s kovovou matricí brousku vznikají záclonky. Obojí jsou obyčejně artefakty v připravovaných řezech.

Ročník 2018
Kategorie Věda fotogenická

Hrot, který narazil
Hrot pro řádkovací tunelový mikroskop po nárazu do vzorku je připraven v řádkovacím elektronovém mikroskopu k naostření zaostřeným iontovým svazkem.


Hliník se vrátil
Mapa orientací krystalové mříže hliníku pořízená metodou EBSD, letos devadesátiletou.

Ročník 2019
Kategorie Věda fotogenická

Jak gallium rozpojilo hliník
a ten se konečně mohl vrátit do Humpolce. Gallium smáčí hranice zrn a mění hliníkovou slitinu v matérii blízkou svou pevností čerstvému perníku.

Ročník 2020
Kategorie Věda fotogenická

Vzdušná medůza
Část pylového zrna (nejspíše borovice) nalezená na terase. Snímek v sekundárních elektronech pořízen pomocí nízkovakuové elektronové mikroskopie na SEM Tescan FERA 3.


Kdo, když ne bůh, hraje v komíně v kostky
Tyhle kostky nejsou jen do šesti. Krystaly nalezené v komíně rodinného domu obklopené sazemi. Obraz v sekundárních elektronech pořízený na SEM Tescan FERA 3.

Kategorie Živly v přírodě

Mračna v díle starých mistrů
Na první pohled to vypadalo jako pozůstatky výbuchu


Zatímco Ty spíš, tvoje spalovna bdí
Malešice...


Stahují se mračna
Asi by nebylo politicky správné napsat: "Západ je rudý", a přitom by to bylo krásná ilustrace fake news. Snímek je přibarvený...

Ročník 2022
Kategorie Věda fotogenická

Jiskrové řezání
Příprava vzorku ze 3D tištěné oceli pomocí elektrojiskrového řezání.


Zářící v hlubinách
V polarizovaném světle mikroskopovaný výbrus konkrece ze zóny hlubokomořského dna Clarion-Clipperton.


Vpich v modré
Reziduum měření mikrotvrdosti v aluminotermicky redukované hlubokomořské konkreci se 100 % přebytkem hliníku.

Kategorie Vědci a dobrodružství

Ukaž na vědu
Dobrodružství poznání

Ročník 2024
Kategorie Věda fotogenická

Liška
Liška, že by Sjón zaplakal. Nástřik metodou HVAF, výbrus.


Ukoval sobě Ediakaru
Rotačně kovaná měď s příměsí grafitu. Skenovací elektronový mikroskop.