CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

20182016

2015

2014

storiesabout rulescontactsgallery

Year 2016
Category Photogenic science

Mrtvý močál
Jako němí svědci lepších časů stojí torza stromů v údolí Deadvlei (= mrtvý močál) v poušti Namib, obklopené jedněmi z nejvyšších dun světa. Stromy, které jsou sežehnuté sluncem a obrušované poryvy písku a soli, odumřely před přibližně 600-700 lety, když do údolí přestala téct voda z řeky Tsauchab.


Celý svět v kapce vody
Drobný kosmopolitní mořský strunatec Oikopleura dioica je v mořské vodě téměř neviditelný ale studium jeho genomu poskytlo evolučním biologům převratné informace o struktuře DNA. Tento organismus má nejmenší známý genom živočišné říše a prochází velmi rychlým vývojem. Změna základní struktury genomu při zachování základních vlastností je klíčovým poznatkem pro pochopení vývoje života na planetě Zemi. Science 2010, foto Jiri Slama, copyright Science/AAAS.


Zrození Atlantiku
Čedičové žíly tvořící romantickou krajinu ostrova Isle of Mull skotského souostroví Vnitřní Hebridy jsou ve skutečnosti svědkem velmi dramatických událostí. V Paleogénu, před ca. 60 milióny let došlo v těchto místech k odtržení budoucího Grónska od severozápadní Evropy. Dynamický geologický proces doprovázený velmi aktivní vulkanickou činností známe dnes např. z oblasti Východoafrické příkopové propadliny.

Category Scientists in photography

Horniny promlouvají
Bez terénní práce není geologie. Každý vzorek v sobě obsahuje velké množství informací o minulosti, je jen na nás a vývoji analytických metod, kdy budeme schopni tyto informace rozluštit. Magmatické horniny nacházející se na mysu Cape Fria namibijského Pobřeží koster mají svůj protějšek na druhém břehu Atlantiku v Jižní Americe. Tyto horninové komplexy jsou záznamem dávné společné historie obou desek, které kdysi tvořily jeden velký superkontinent Gondwana.


Blízká setkání jiného druhu
ROV (= Remotely Operated Vehicle) je malá ponorka používaná ke studiu přírodních jevů v hloubkách, ka se běžný smrtelník nedostane. Tato miniponorka našla v roce 2005 na středoatlantském hřbetu mezi Norskem a Grónskem první známý aktivní „kuřák“ severně od Islandu.


Hořící led
Vzorek sedimentu z mořského dna severního Atlantiku obsahuje akumulace hydrátu metanu – látky podobné ledu, která obsahuje velké množství biogenního metanu. Ten vzniká činností anaerobních mikroorganismů. Hydrát metanu je fascinující přírodní materiál – při hoření uvolňuje vodu, je surovinou podobně jako ropa a dokáže způsobit živelné katastrofy. Předpokládá se, že známý bermudský trojúhelník se nachází v místech velkého výskotu hydrátu metanu.