CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

20182016

2015

2014

storiesabout rulescontactsgallery
Mgr. Hana Sehadová, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Year 2019
Category Photogenic science

Nerušte mě, dělím se.
Průřez myším vejcovodem s rýhující se zygotou. Lze pozorovat i malou pólovou buňku.


Čekání na spermii.
Zralý folikul ve vaječníku myši obsahující vajíčko v meiotickém dělení.


Borelie nikdy nespí.
Průřez močovým měchýřem myši infikované spirochétou Borrelia burgdorferi. Zeleně - borelie, modře - jádra buněk močového měchýře, červeně – červené krvinky. Preparát zhotovila RNDr. Marie Vancová, Ph.D., Laboratoř elektronové mikroskopie.

Year 2020
Category Photogenic science

Strom života
Krevní řečiště v kůži rypoše.


Roztomilý parazit
Hlava parazita z chobotnice.


Slunce na Zemi
Průřez stonkem konvalinky (autofluorescence).

Category Elements in nature

Když duchové tančí
Můj soukromý živel.

Category Science under quarantine

Čas byl infikován!
Pomalu se uzdravuje.

Year 2021
Category Photogenic science

Predátor z hlubin
Larva chrostíka Hydropsyche argentipes.


Hedvábná stezka
Snovací žláza larvy chrostíka.


Zatím v bezpečí
Zárodek bource morušového.

Category Muse in science

Neznámá galaxie
Dva typy buněk v tukovém tělese čmeláka.


Dostaveníčko v zeleni
Žláznaté trichomy na listu odrůdy brambor, Red Anna.

Year 2022
Category Science photogenic

Černí pasažéři
Forontní roztoči využívající kůrovce Ips typographus k přesunu z místa na místo, kde se opět usadí na těle dalšího kůrovce. Připraveno ve spolupráci: MSc. Marija Milosavljevic


Kůrovec ve štuclíku
Houba Beauveria bassiana parazitující na mrtvém těle lýkožrouta smrkového, Ips typographus. Připraveno ve spolupráci: MSc. Marija Milosavljevic


Kůrovec v nebi
„Oblak“ houby Beauveria bassiana parazitující na mrtvém těle lýkožrouta smrkového, Ips typographus. Připraveno ve spolupráci: MSc. Marija Milosavljevic.

Category Scientists and adventure

Mrhalská příšera
Název Hydropsyche je odvozen z řeckých kořenů: hydrias - vodní a psyche - duch


Okraj Zeměplochy
Larvy čeledi Limnephilidae jsou především trhači, kteří se živí rostlinami


Místo činu
Stavba schránek u Potamophylax cingulatus s velkými částicemi vyžaduje méně času, ale vyšší kvalitu hedvábí

Category Video

Pohled do řídícího centra
Nervová tělesa v mozku dospělce Hyalophora cecropia


Když rupnou nervy
Mozek larvy Hyalophora cecropia. Bíle jsou značeny neurony obsahující pigment disperzní hormon (PDH) a jejich nervové procesy, zeleně jsou značeny mozková tělesa (synapsin) a modře jádra neuronů (DAPI)

Year 2023
Category Photogenic science

A Blood-Red Dusk
Sperm in the male reproductive organs of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis. The image depicts a paraplastic section through the body of the beetle, stained using the Masson trichrome technique.


Nerozluční přátelé
Svalnatý a žláznatý trichom na listu bramborové odrůdy Marabel.


Raketou na Mars
Části vaječníku čmeláčí královny. Vyvíjející se vaječná buňka je vyživovaná skupinou sesterských buněk.

Category Practical and non-practical science

Na vlásku
Detail vlasového kořínku zvídavého studenta, pořízený během praktického mikroskopického cvičení.


Učesané spermie
Spermie v samčích reprodukčních orgánech slunéčka východního, Harmonia axyridis.


Spletitá cesta
Hedvábí předivky brslenové, Yponomeuta cagnagella.

Year 2024
Category Photogenic science

Kopcovitý terén
Detailní záběr malé části povrchu těla můry Neomicropterix cornuta z čeledi Micropterigidae, pořízený skenovacím elektronovým mikroskopem. Čeleď Micropterigidae je nejstarší existující čeledí můr. Fotografie byla pořízena při studiu hedvábí a morfologie posledního larválního instaru, který tvoří pevné oválné hedvábné kokony. Spolupráce na projektu profesora Michala Žurovce, Biologické centru AV ČR, České Budějovice.


Pohled do hlubin
Průřez vrcholovou částí stonku vodní rostliny bublinatky Utricularia macrorhiza. Kombinace autofluorescence v UV, zeleném a červeném světelném spektru odráží přítomnost různých fenolických látek. Fotografie byla pořízena při studiu anatomických změn stonku u několika druhů rodu Utricularia. Spolupráce na projektu Dr. Lubomíra Adamce, Botanický ústav AV ČR, Třeboň.


Hadí oko
Průřez vrcholovým segmentem stonku vodní rostliny bublinatky Utricularia macrorhiza. Barveno toluidinovou modří na přítomnost fenolických látek. Fotografie byla pořízena při studiu anatomických změn stonku u několika druhů rodu Utricularia. Spolupráce na projektu Dr. Lubomíra Adamce, Botanický ústav AV ČR, Třeboň.

Category Intergenerational science

Módní trendy ve vědě
Zatímco mikroskopické technologie se vyvíjejí závratnou rychlostí, styl oblékání vědeckých pracovníků zůstává stejný. Snímek byl pořízen ve spolupráci s kolegy Dr. Colina Ruiz Francisco Javier a profesorem Ivo Šaumanem. Foceno v prostorách Laboratoře mikroskopie a histologie, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice.


Vidíte to taky, pane profesore?
Během života jedné generace vědců dochází k výrazné modernizace mikroskopických technologií a k posunu hranic lidského vnímání mikrosvěta a dějů, které se v něm odehrávají. To sebou přináší i nutnost zvládnutí poměrně složitých softwarů, kterými lze moderní techniku ovládat. Snímek byl pořízen ve spolupráci s kolegy Mgr. Šárkou Podlahovou a profesorem Ivo Šaumanem. Foceno v prostorách Laboratoře mikroskopie a histologie, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, České Budějovice.

Category Analogue photography

Vesničanka
Fotografie z japonského venkova v jižní části ostrova Honšů, pořízena v roce 2003. Fotoaparát Olympus OZ 120, film Kodak.


Japonský venkov
Fotografie japonského venkova v jižní části ostrova Honšů, pořízena v roce 2003. Fotoaparát Olympus OZ 120, film Kodak.