CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie

Ročník 2022
Kategorie Věda fotogenická

Duhová neutralizace
Indikátory jsou látky, které reagují změnou své barvy na různé chemické podmínky ve jejich okolí. Yamadův univerzální indikátor dokáže na cestě od silně zásaditého prostředí až po silně kyselé změnit svou barvu hned několikrát. Lze ho proto využít ke zviditelnění průběhu neutralizace malého množství silné kyseliny přidaného do silně zásaditého roztoku. Na fotografii jsou patrné modře zbarvené zásadité oblasti, červená místa obsahující vysokou koncentraci kyseliny a postupně vznikající duhové přechody na místech jejich vzájemného míšení.


Zrození duhových krystalů
Mikrofotografie bezbarvých krystalků vitamínu C, které se po vložení mezi dva polarizační filtry dokáží rozzářit všemi barvami duhy a odhalí nám tak svoji utajenou vnitřní strukturu.


Reakce bromu s hliníkem
Brom je hustá toxická kapalina prudce reagující s mnoha prvky. Při kontaktu hliníkové kuličky s bromem dojde vznikajícím teplem k jejímu roztavení a následné prudké reakci za vzniku bezvodého bromidu hlinitého