CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie
Doc. PhDr. Dana Dvořáčková (Malá), Ph.D.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Ročník 2023
Kategorie Věda fotogenická

Rmen barvířský v plném květu - Pokusná středověká zahrada HIU AV ČR a Archeoskanzen Curia Vítkov
Plné květenství Rmenu barvířského, který je pěstován za účelem experimentálního výzkum života na šlechtickém dvorci 12. a počátku 13. století; modelová situace dvorce ve středověku v českých zemí. Pokusná zahrada, kterou spravuje doc. Dana Dvořáčková (Malá) z HU AV ČR, je realizována ve spolupráci s Archeoskanzenem Curia Vítkov. Rostlina se využívala k barvení látek pro žluté barvivo.

Kategorie Věda praktická i nepraktická

Len přadný v době květenství
Len přadný pěstovaný pro textilní vlákno - pokusná středověká zahrada Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s Archeoskanzenem Curia Vítkov.