CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgaleriepřihlášení
Galerie semifinálových fotografií

Výsledky desátého ročníku fotosoutěže (2023)

Ceny odborné poroty

Hlavní kategorie Věda fotogenická

Hlavní soutěžní kategorie představuje fotografie s vědeckou tematikou – zachycují objekty a procesy vědeckého poznání, části živé a neživé přírody, jevy či činnosti související s prací zaměstnanců a zaměstnankyň pracovišť AV ČR. Jak vypadají přístroje, které vědečtí pracovníci používají k výzkumu a jak vypadají samotné objekty, které jsou předmětem vědeckého bádání?

1. místo

Životní forma železa - Dušan Tichoň


2. místo

Stromy dračí krve v ohrožení - Lukáš Synek, PhD.


3. místo

Predátorství brouků - Philipp Hoenle


Cena za vědní oblast

Cena odborné poroty Nejlepší fotografie za I. vědní oblast

Žhavé dislokace - Štěpán Gamanov


Cena odborné poroty Nejlepší fotografie za II. vědní oblast

Sleduji tě! - Ing. Jiří Černý


Cena odborné poroty Nejlepší fotografie za III. vědní oblast

Mayská keramika - Slavíček Karel


Vedlejší kategorie Věda praktická i nepraktická

Toto do značné míry otevřené téma mělo soutěžící motivovat ke kreativnímu a nekonvenčnímu pojetí tématu, které je v rámci vedlejší kategorie žádoucí. Soutěžící se například mohli zaměřit na dokumentaci svého vědeckého přístupu v řešení praktických otázek v běžném životě nebo poukázat na originální vědecké řešení, které je důvtipné či nikoliv

1. místo

Házení lopatou - Pavel Lisý


2. místo

Polarized view - Andrea Smith


3. místo

Po čem šlapeme - Jakub Hardt


Cena veřejnosti

Online hlasování na Facebooku AV ČR

Rmen barvířský v plném květu - Pokusná středověká zahrada HIU AV ČR a Archeoskanzen Curia Vítkov - Doc. PhDr. Dana Dvořáčková (Malá), Ph.D.


Kategorie Kresba a ilustrace

Online hlasování na Instagramu Vědy fotogenické

Nastupovat! - Marija Milosavljevic


Cena Akademické rady

Stromy dračí krve v ohrožení - Lukáš Synek, PhD.
22.04. 2024